Ê-sai 63:6

Ê-sai 63:6 VIE2010

Trong cơn tức giận, Ta đã giày đạp các dân; Ta khiến chúng say vì cơn thịnh nộ của Ta, Và làm cho máu chúng đổ ra trên đất.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:6