Ê-sai 63:2

Ê-sai 63:2 VIE2010

Vì sao y phục của Chúa đỏ thắm, Trang phục Ngài như trang phục của người đạp bồn nho?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:2