Ê-sai 63:18

Ê-sai 63:18 VIE2010

Dân thánh của Ngài mới sở hữu xứ nầy chưa bao lâu, Mà kẻ thù chúng con đã giày đạp nơi thánh của Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share