Ê-sai 63:15

Ê-sai 63:15 VIE2010

Từ trên trời, xin Chúa nhìn xuống, Từ chỗ ở thánh và vinh quang của Ngài, xin Chúa xem! Lòng sốt sắng và công việc quyền năng của Ngài ở đâu? Sự xúc động và lòng thương xót của Ngài Bị ngăn lại rồi ư!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:15