Ê-sai 63:13

Ê-sai 63:13 VIE2010

Là Đấng đã dìu dắt dân Ngài vượt trên sóng đào, Như ngựa phi trong hoang mạc mà không vấp ngã.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share