Ê-sai 63:12

Ê-sai 63:12 VIE2010

Đấng khiến cánh tay vinh quang Ngài Đi bên phải Môi-se, Là Đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, Để rạng danh đời đời
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share