Ê-sai 63:1

Ê-sai 63:1 VIE2010

Đấng từ thành Bốt-ra của Ê-đôm đến, Mặc áo đỏ thẫm, trang phục lộng lẫy, Bước đi oai vệ với sức mạnh vĩ đại, Đấng ấy là ai? “Ấy chính là Ta, Đấng phán lời công chính, Đấng có quyền năng cứu rỗi!”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 63:1