YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 59:7

Ê-sai 59:7 VIE2010

Chân họ chạy đến điều ác, Họ vội vã làm đổ máu vô tội; Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, Sự tàn phá và hủy diệt ở trên đường lối họ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy