Ê-sai 59:11

Ê-sai 59:11 VIE2010

Chúng ta rên xiết như con gấu gầm gừ, Và rên rỉ như tiếng gù của chim bồ câu; Chúng ta trông đợi công lý mà nó không đến, Trông đợi sự cứu thoát mà nó cách xa!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.