Ê-sai 58:14

Ê-sai 58:14 VIE2010

Thì bấy giờ, ngươi sẽ được vui thỏa trong Đức Giê-hô-va, Ta sẽ cho ngươi cưỡi lên các đỉnh cao trên đất; Ta sẽ nuôi ngươi bằng cơ nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi.” Chính miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.