Ê-sai 58:13

Ê-sai 58:13 VIE2010

Nếu ngươi trở lại, giữ chân mình khỏi phạm ngày sa-bát, Không làm theo ý mình trong ngày thánh của Ta; Nếu ngươi xem ngày sa-bát là ngày vui thích, Ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng trọng; Nếu ngươi tôn trọng ngày đó, Không đi đường riêng, không làm theo ý riêng, Và không nói những lời vô bổ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.