Ê-sai 58:1

Ê-sai 58:1 VIE2010

“Hãy kêu to lên, đừng kiềm chế! Hãy cất tiếng lên như tiếng tù và! Báo cho dân Ta biết sự phản loạn của họ, Và báo cho nhà Gia-cốp biết tội lỗi của nhà ấy!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share