Ê-sai 55:7

Ê-sai 55:7 VIE2010

Kẻ gian ác hãy lìa bỏ đường lối mình, Người xấu xa hãy từ bỏ các ý tưởng mình; Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót, Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Ê-sai 55:7

Share