Ê-sai 52:7

Ê-sai 52:7 VIE2010

Những người rao truyền sự bình an, Loan báo tin lành, Công bố sự cứu rỗi, Và nói với Si-ôn rằng: “Đức Chúa Trời ngươi trị vì;” Bàn chân của những người ấy trên các núi Xinh đẹp biết bao!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share