Ê-sai 52:6

Ê-sai 52:6 VIE2010

Vậy, dân Ta sẽ biết danh Ta. Thật, trong ngày đó, họ sẽ biết rằng chính Ta là Đấng phán rằng: ‘Ấy chính là Ta!’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share