Ê-sai 52:4

Ê-sai 52:4 VIE2010

Chúa là Đức Giê-hô-va phán: “Trước kia, dân Ta đã xuống Ai Cập tạm trú tại đó. Nhưng về sau, người A-si-ri đã áp bức họ.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share