Ê-sai 52:15

Ê-sai 52:15 VIE2010

Cũng vậy, Người sẽ thanh tẩy nhiều dân tộc; Các vua ngậm miệng lại vì Người, Vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, Và sẽ hiểu điều mình chưa từng nghe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share