Ê-sai 52:14

Ê-sai 52:14 VIE2010

Nhưng nhiều người sẽ ngạc nhiên về Người; Mặt mày Người tiều tụy hơn bất cứ người nào khác, Hình dáng Người không giống con loài người.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share