Ê-sai 52:13

Ê-sai 52:13 VIE2010

Nầy, đầy tớ Ta sẽ hành động cách khôn ngoan, Sẽ được tán dương, được tôn vinh, Và tôn cao tột cùng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share