Ê-sai 52:1

Ê-sai 52:1 VIE2010

Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, Hãy thức dậy, hãy mặc lấy sức mạnh ngươi! Hỡi Giê-ru-sa-lem, là thành thánh, Hãy mặc trang phục lộng lẫy của ngươi! Vì kẻ không cắt bì và kẻ ô uế Sẽ không còn vào nơi ngươi nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share