YouVersion Logo
Search Icon

Ê-sai 51

51
Lời hứa cho dân Chúa
1“Hỡi những người đeo đuổi sự công chính,
Là người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy nghe Ta!
Hãy nhìn xem vầng đá mà từ đó các ngươi được đục ra,
Và hầm đá mà từ đó các ngươi được đào lên!
2Hãy nhìn xem tổ phụ các ngươi là Áp-ra-ham
Và Sa-ra, là người đã sinh ra các ngươi;
Ta đã gọi Áp-ra-ham khi người chỉ có một mình,
Nhưng Ta đã ban phước cho người,
Và làm cho người trở nên đông đảo.
3Vì Đức Giê-hô-va an ủi Si-ôn;
Ngài an ủi mọi nơi đổ nát của nó.
Ngài khiến hoang mạc trở nên vườn Ê-đen,
Đồng hoang trở nên vườn của Đức Giê-hô-va;
Giữa vườn ấy sẽ có sự vui vẻ, mừng rỡ,
Lời tạ ơn và tiếng hát ca.
4Hỡi dân Ta, hãy chú ý nghe Ta;
Hỡi nước Ta, hãy lắng nghe Ta!
Vì luật pháp sẽ ra từ Ta,
Và công lý của Ta sẽ là ánh sáng cho muôn dân.
5Sự công chính của Ta đã gần kề,
Ơn cứu rỗi của Ta sắp hiện ra,
Cánh tay của Ta sẽ cai trị#51:5 Nn: xét xử. các dân.
Các hải đảo sẽ trông đợi Ta,
Và chúng hi vọng nơi cánh tay Ta.
6Hãy ngước mắt lên các tầng trời,
Và cúi nhìn dưới đất;
Vì các tầng trời sẽ tan ra như khói,
Đất sẽ cũ mòn như chiếc áo,
Cư dân trên đất sẽ chết như ruồi.
Nhưng sự cứu rỗi của Ta còn đời đời,
Sự công chính của Ta không bao giờ chấm dứt.
7Hỡi những người hiểu biết công lý, hãy nghe Ta!
Các ngươi là những người ghi khắc luật pháp Ta trong lòng;
Đừng sợ người ta đả kích,
Cũng đừng kinh hãi vì những lời sỉ vả của họ.
8Vì mối sẽ cắn nuốt họ như cắn áo,
Mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên.
Nhưng sự công chính của Ta sẽ còn mãi mãi,
Ơn cứu rỗi của Ta còn từ đời nầy sang đời kia.”
9Hỡi cánh tay Đức Giê-hô-va
Hãy thức dậy, hãy thức dậy mặc lấy sức mạnh!
Hãy thức dậy như ngày xưa,
Như các thời cổ đại!
Chẳng phải chính Ngài đã phanh thây Ra-háp,
Đã đâm quái vật biển đó sao?
10Chẳng phải chính Ngài đã làm cạn biển,
Tắt các nguồn nước của vực lớn;
Làm một con đường dưới biển sâu
Để dân được cứu chuộc đi qua đó sao?
11Dân mà Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về,
Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng hò reo.
Niềm vui bất tận sẽ đội trên đầu họ,
Họ sẽ được vui vẻ mừng rỡ;
Còn sự buồn bã than vãn sẽ biến mất.
12“Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi.
Ngươi là ai mà sợ loài người là loài hay chết,
Sợ con cái loài người là kẻ sẽ trở nên như cỏ?
13Ngươi lại quên Đức Giê-hô-va, Đấng đã tạo nên ngươi,
Đã giương các tầng trời
Và đặt nền móng quả đất,
Để suốt ngày ngươi cứ run sợ
Vì cơn giận của kẻ áp bức,
Khi nó định hủy diệt ngươi sao?
Nhưng bây giờ, cơn giận của kẻ áp bức ấy ở đâu?
14Kẻ bị bắt đem đi sẽ nhanh chóng được thả ra;
Sẽ không chết trong ngục tối,
Và cũng không thiếu lương thực.
15Vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
Là Đấng làm cho biển động, và sóng vỗ ầm ầm.
Danh Ta#51:15 Nn: Danh Ngài. là Đức Giê-hô-va vạn quân.
16Ta đã đặt lời Ta trong miệng ngươi,
Và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay Ta,
Trong khi dựng các tầng trời,
Đặt nên móng quả đất,
Và nói với Si-ôn rằng: ‘Ngươi là dân Ta.’”
17Hỡi Giê-ru-sa-lem,#Khải 14:10; 16:19.
Hãy thức dậy, thức dậy và đứng lên!
Ngươi đã uống chén thịnh nộ
Từ tay Đức Giê-hô-va,
Đã uống cạn
Chén làm cho loạng choạng.
18Trong số các con trai mà Giê-ru-sa-lem đã sinh ra,
Không một đứa nào dắt nó;
Trong số các con trai mà nó đã nuôi,
Chẳng một đứa nào đến cầm lấy tay nó.
19Hai tai họa nầy đã xảy đến cho ngươi,
Tức là tàn phá và hủy diệt, đói kém và gươm đao;
Ai là người cảm thương ngươi?
Ta sẽ lấy gì an ủi ngươi?
20Con cái ngươi đều ngất xỉu,
Nằm ngổn ngang khắp đường phố,
Như sơn dương mắc lưới,
Chúng ở dưới cơn giận của Đức Giê-hô-va
Và sự quở trách của Đức Chúa Trời ngươi!
21Vậy hãy nghe đây, hỡi kẻ khốn khổ,
Là kẻ say nhưng không phải vì rượu:
22Chúa là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi,
Là Đấng bênh vực dân Ngài, phán thế nầy:
“Kìa, Ta đã lấy lại từ tay ngươi chén làm cho loạng choạng,
Là chén của cơn thịnh nộ Ta;
Ngươi sẽ không còn uống nó nữa.
23Ta sẽ đặt chén ấy vào tay kẻ làm khổ ngươi,
Là những kẻ bảo ngươi rằng:
‘Hãy nằm xuống cho ta bước qua!’
Rồi lưng ngươi như nền đất,
Như đường đi cho người ta qua lại.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy