Ê-sai 50:6

Ê-sai 50:6 VIE2010

Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh Ta, Và đưa má cho kẻ nhổ râu Ta; Ta không che mặt Khi bị sỉ vả hoặc bị nhổ nước bọt vào mặt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share