Ê-sai 50:2

Ê-sai 50:2 VIE2010

Tại sao khi Ta đến, chẳng có một ai? Khi Ta gọi, không ai đáp lại? Có phải tay Ta quá ngắn, không cứu chuộc được chăng? Hay Ta không đủ sức để giải cứu chăng? Nầy, Ta chỉ quở trách một tiếng, biển liền khô cạn. Ta biến sông trở thành hoang mạc; Cá dưới sông vì không có nước phải chết khát Và hóa ra hôi thối.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share