Ê-sai 50:10

Ê-sai 50:10 VIE2010

Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, Nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? Người nào đi trong bóng tối Và không có sự sáng Thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va Và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.