Ê-sai 44:3

Ê-sai 44:3 VIE2010

Vì Ta sẽ rót nước trên người khát khao, Cho suối chảy nơi đất khô hạn. Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi con Và ban phước lành trên hậu tự con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share