Ê-sai 44:27

Ê-sai 44:27 VIE2010

Chúa phán với vực nước sâu rằng: ‘Hãy khô đi, Ta sẽ làm cạn các sông của ngươi.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share