Ê-sai 44:22

Ê-sai 44:22 VIE2010

Ta đã xóa sự vi phạm của con như mây dày đặc, Và tội lỗi con như đám mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta đã chuộc con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share