Ê-sai 44:20

Ê-sai 44:20 VIE2010

Người ấy nuôi mình bằng tro bụi, lòng mê muội đã làm cho lầm đường, chẳng thể cứu linh hồn mình. Người không bao giờ tự hỏi: “Chẳng phải trong tay phải ta là đồ giả dối sao?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share