Ê-sai 35:9

Ê-sai 35:9 VIE2010

Tại đó không có sư tử, Cũng không có một thú dữ nào đi trên đường ấy; Chẳng ai thấy chúng ở đó. Nhưng những người được chuộc sẽ bước đi trên đường ấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share