Ê-sai 35:8

Ê-sai 35:8 VIE2010

Tại đó, sẽ có một đường cái, Một con đường gọi là Đường Thánh. Kẻ bất khiết sẽ không được đi qua, Nhưng nó dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường ấy Dù khờ dại cũng không lầm lạc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share