Ê-sai 35:7

Ê-sai 35:7 VIE2010

Cát nóng sẽ biến thành ao hồ, Đất khô hạn sẽ biến thành suối nước. Nơi chó rừng đã ở Sẽ trở thành đồng cỏ, có sậy và cói.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share