Ê-sai 35:10

Ê-sai 35:10 VIE2010

Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về, Họ sẽ đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ; Niềm vui bất tận sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng, Và sự buồn bực than vãn sẽ biến mất.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share