Ê-sai 32:8

Ê-sai 32:8 RVV11

Nhưng người cao quý chỉ mưu cầu những điều cao quý, Và đứng vững trên những việc cao quý.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 32:8