Ê-sai 32:5

Ê-sai 32:5 RVV11

Kẻ ngu dại sẽ không được gọi là cao quý, Kẻ quỷ quyệt chẳng ai cho là đáng kính.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 32:5