Ê-sai 32:3

Ê-sai 32:3 RVV11

Bấy giờ, mắt của những người thấy được sẽ không nhắm lại, Tai của những người nghe được sẽ lắng nghe.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 32:3