Ê-sai 32:20

Ê-sai 32:20 RVV11

Phước cho các ngươi, Những người gieo giống bên mọi dòng nước, Thả cho bò lừa đi ăn cỏ tự do.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 32:20