Ê-sai 32:19

Ê-sai 32:19 RVV11

Nhưng mưa đá sẽ đổ trên rừng, Và thành trì sẽ bị triệt hạ.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share