Ê-sai 32:1

Ê-sai 32:1 RVV11

Nầy, sẽ có một vua trị vì theo sự công chính, Các quan chức sẽ cai trị theo lẽ công minh.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ê-sai 32:1