Ô-sê 8:9

Ô-sê 8:9 VIE2010

Vì chúng đã lên với A-si-ri Như con lừa hoang lang thang một mình. Ép-ra-im đã mua chuộc những kẻ yêu nó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:9