Ô-sê 8:7

Ô-sê 8:7 VIE2010

Vì chúng đã gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa đứng không kết hạt, Không sinh ra bột được. Mà nếu nó có sinh ra bột Thì dân ngoại cũng sẽ nuốt hết.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share