Ô-sê 8:6

Ô-sê 8:6 VIE2010

Vì bò con đó do Y-sơ-ra-ên làm ra, Một người thợ đã tạo ra nó; Nó không phải là Đức Chúa Trời. Bò con của Sa-ma-ri Sẽ bị bể thành từng mảnh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:6