Ô-sê 8:5

Ô-sê 8:5 VIE2010

Hỡi Sa-ma-ri, bò con của ngươi đã bị bỏ rồi! Cơn giận của Ta đã thiêu đốt chúng. Cho đến bao giờ Chúng mới không phạm tội?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:5