Ô-sê 8:4

Ô-sê 8:4 VIE2010

Chúng đã lập vua mà không bởi Ta, Chọn thủ lĩnh mà Ta không biết. Chúng lấy bạc vàng của mình làm thần tượng Để chúng bị hủy diệt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:4