Ô-sê 8:3

Ô-sê 8:3 VIE2010

Y-sơ-ra-ên đã loại bỏ điều lành, Kẻ thù sẽ đuổi theo nó.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:3