Ô-sê 8:2

Ô-sê 8:2 VIE2010

Chúng kêu đến Ta: ‘Lạy Đức Chúa Trời chúng con, chúng con là Y-sơ-ra-ên Chúng con nhận biết Ngài!’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:2