Ô-sê 8:14

Ô-sê 8:14 VIE2010

Y-sơ-ra-ên đã quên Đấng Tạo Hóa mình, Lo xây dựng đền đài; Giu-đa gia tăng các thành kiên cố; Nhưng Ta sẽ phóng hỏa các thành đó Và lửa sẽ thiêu hủy các thành lũy nó.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:14