Ô-sê 8:13

Ô-sê 8:13 VIE2010

Dù chúng dâng sinh tế cho Ta Và ăn thịt sinh tế, Nhưng Đức Giê-hô-va vẫn không chấp nhận chúng. Bây giờ Ngài nhớ lại sự gian ác của chúng Và trừng phạt tội lỗi chúng; Chúng phải trở về Ai Cập!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:13