Ô-sê 8:12

Ô-sê 8:12 VIE2010

Ta đã viết cho nó hàng vạn điều trong luật lệ Ta, Nhưng nó xem chúng như điều gì xa lạ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:12