Ô-sê 8:11

Ô-sê 8:11 VIE2010

Khi Ép-ra-im càng thêm nhiều bàn thờ để chuộc tội Thì những bàn thờ ấy càng khiến nó sa vào tội lỗi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:11