Ô-sê 8:10

Ô-sê 8:10 VIE2010

Dù chúng có mua chuộc để liên minh với các nước Thì bây giờ Ta cũng tập hợp chúng lại. Để chẳng bao lâu nữa chúng bắt đầu quằn quại Dưới gánh nặng của vua và các thủ lĩnh.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ô-sê 8:10